Nu kan vi ladda för nästa 10 år...

Optomize AB flyttade till nya fräscha lokaler för ungefär 1 år sedan och har nu verkligen kommit på plats och hittat till de nya rutinerna och tillvägagångssätten som en ny produktionsplats kräver.

Vi har äntligen hamnat i en miljö, som är bättre anpassad för vår verksamhet där bland annat frånvaron av smutsig oljedimma gör vår miljö betydligt trevligare. Som ren bonus slipper vi ägna oändliga timmar åt sanering av lagerhyllor och kabeltrummor...

Snåla och spara...

De senaste årens utveckling av vår produktflora, våra fantastiska kunder, våra trygga leverantörer och vår envisa personal tillsammans med en ganska stram (läs snål) styrning av bolaget har till slut gett resultat. Vi har sett det sedan 2014-15, men det är först nu vi känner att vi har en stabil och trygg ekonomisk grund att stå på. Som bevis på detta har UC (mot betalning, ringa förstås...) begåvat oss med ett bevis för vår solida ekonomiska position.

Tack, alla kunder, för att vi har haft möjligheten att få vara er leverantör. Vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling tillsammans med er!

Optomize AB, Ola Björnhöfde 076-114 80 70 ola@optomize.se